CE İşareti

CE işareti bulunan ürün CE belgeli ürün anlamına gelmektedir. CE işareti köken olarak Fransızca Conformité Européenne kelimelerinin kısaltılmasından oluşmaktadır. Yani Fransızca Avrupa ülkeleri uyumluluk anlamını taşımaktadır. CE işaretini her kafası esen kullanamaz. CE işaretinin kullanılması için belli başlı standartların oluşması zaruridir.

 

 

 

Bu zaruri şartlar 1985 yılında ilk hazırlığı yapılan Yeni Yaklaşım Direktifleri düzenlemesinde belirtilmektedir. Ürün ile ilgili gerekli denetimler Avrupa ülkeleri tarafından onaylanmış kuruluş olan Notified Body birimi üzerinden yapılmaktadır. Yasa dışı CE işareti kullanılması yasak olmakla birlikte CE belgesi olmadan CE işaretini kullananlara karşı ağır müeyyideler uygulanmaktadır. CE işareti demek, ürünlerin üretim amacının dışında olmayıp ve üretim amacına uygun kullanılması durumunda insanların can güvenliği, mal güvenliği, doğanın ve hayvanların güvenliğini tehdit etmeyeceğini ve üretilen bu ürünlerin sağlık ve güvenli olduğunu belirten güven sembolü olan bir işaretti. CE işaretini üretmiş olduğu ürüne veren üretici Avrupa Birliğinin CE Statüsünde belirtmiş olduğu koşulları, kuralları ve direktifleri kabul etmiş sayılmaktadır. CE işareti olmadan ürünün Avrupa Birliği’ne bağlı hiçbir ülkede dolaşması söz konusu olamaz bu ülkeler CE işareti olmayan hiçbir ürünün bu ülkelere ihracat edilmesi mümkün değildir. CE işareti üretici firma tarafından ya da ihracat edeceği ülkede bulunan temsilci olan anlaşmalı firma aracılığı ile ürüne yerleştirilmesi gerekmektedir. Ce işareti görünür olmalı ve aynı zamanda silinmez bir yapıda olarak gerekli ölçüler çerçevesinde olmalıdır. Bu ölçüler yine aynı şekilde Avrupa Birliğinin belirtmiş olduğu standartlar doğrultusunda olmalıdır.

 

 

CE işareti nedir?

 

CE işareti tüm Avrupa ülkelerinin ortak kullandığı ürünler üzerinde bastığı bir işarettir. CE işareti kök olarak Fransızcadan türemiş olan açılımı Conformité Européene olan İngilizcede European Conformity diye anılan Türkçede ise Avrupa Uygunluk anlamına gelen bir terimin kısaltılmış halidir. CE işareti firmaların ürünlerinin hiçbir insan sağlığı tehdit etmeyecek hiçbir olumsuz katkı maddesi olmayacak belirli bir standartlara uygun olacak olmasını temin eden bir işarettir. CE işareti Avrupa ülkelerinde kullanılan ürünlerin üzerine vurulan ve güvenli bir ürün olduğunu gösteren işarettir. CE işareti günümüzde sadece Avrupa ülkeleri tarafından tüm dünya ülkeleri tarafından neredeyse istenmektedir. CE işareti kullana bilmek için CE Belgesi olması gerekmektedir. CE işareti demek Kalite demek, CE işareti Güven demek, CE işareti Sağlık demek, CE işareti üretici firma için İmaj demektir.

 

 

CE işareti nasıl alınır?

 

CE işareti nasıl alınır? CE işareti nasıl alınır öncelikle CE işareti için CE Belgeniz olmalıdır. CE işareti nasıl alınır konusunda CE Belgesi için yetkili kuruluşlarla irtibata geçerek üreteceğiniz ürün için belgeniz olmalıdır. CE işareti nasıl alınır sorusu biraz daha açalım üreteceğiniz ve CE işareti basacağınız ürün için Avrupa Standartları bulunmaktadır ona göre uygun şekilde CE işareti basılır. CE işareti nasıl alınır sorusuna İNTEGRAL Kalite Danışmanlık firmasından ayrıntılı olarak bilgi alabilirsiniz.

 

 

CE işareti Faydaları

 

CE işareti Faydaları, CE işareti Faydaları ve yararları CE belgesi anlam olarak Avrupa Uygunluk anlamına geldiğinden CE işareti Faydaları Avrupa ya açılmak isteyen üreticilerin Avrupa pazarında söz sahibi olması için avantaj sağlamaktadır. CE işareti Faydaları ürününüzün piyasada kalitesini iyi olarak göstermesini sağlar. CE işareti Faydaları genel olarak firmanızın imajını da iyi bir noktaya taşır.

 

 

CE işareti kimler almalıdır?

 

CE işareti kimler almalıdır. Ürün üreten tüm firmaların CE Belgesi alması gerekmektedir. CE işareti Kimler Almalıdır CE Belgesi Neden Alınır? CE Belgesi almak için Avrupa’nın belirlediği prosedür ve bazı talimatlar bulunmaktadır.  CE işareti Kimler Almalıdır dendiğinde kesinlikle üretim yapan tüm firmaların alması gerektiğini söyleyebiliriz. Firmalar üretmiş oldukları ürünleri bir Pazar sahası açarak satmaktadır. AB ülkeleri bu büyük pazarların başında gelmektedir. CE işareti kimler almalıdır sorusuna kısaca üretim yapan ve dünyaya açılmak isteyen firmalar standartlara uyarak CE Belgesini almalıdır diyebiliriz.

 

 

CE işareti

 

CE işareti ürünün üzerine basılan ve Avrupa Uygunluk anlamına gelen bir işarettir. CE işareti Avrupa standartlarına uygun olan ürünlerde bulunmaktadır. CE işareti Avrupa standartlarına uyumlu olmayan ürünlerde bulunmaz. CE işareti ürünlerin çeşitlerine göre boyutu değişmektedir. CE işaretinin her ürün çeşidi için farklı ve belirli standartları bulunmaktadır. CE işareti olan ürün dünya genelinde en çok tercih edilen ürünlerdir. CE işareti olan ürün insan sağlığı açısından güvenlidir.