CE Uygunluk Belgesi

 

 

Ce uygunluk belgesi Avrupa ülkelerinde ticari dolaşımı olan standart uygunluğuna sahip olduğunu belirlemektedir. CE uygunluk belgesi ürüne özel bir belgedir. CE uygunluk belgesini Avrupa ülkeleri tarafından yetkilendirilmiş onaylanmış kuruluş olan Notified Body tarafından verilmektedir. CE belgesi vermek için onaylanmış kurum bazı dökümanlar talep etmektedir.

 

 

 

Bu dökümanlar ürünün türüne göre değişmektedir. Ülkemizde sağlık bakanlığı, ticaret bakanlığı gibi bazı bakanlıklar ürünlerin bazı sınıflarına ce uygunluk belgesini zorunlu kılmaktadır. Kalitesi düşük, çevreye ve insan sağlığına zararlar içeren bazı ürünlerin sahibi firma veya kişiler ce belgesi sahibi olmamalarına rağmen sahte olarak ce işaretini kullanmaktadırlar. CE uygunluk belgesinin geçmişi 1985 yılına kadar dayanmasına rağmen cezai müeyyideleri işlenen suçun türüne göre değişmektedir. CE ceza fiyatı 2000 TL ile 50000 TL arasında değişmektedir. Para cezasının dışında suç kapsamına giren ürünün yasaklanması hatta piyasadan bile toplatılmasına kadar varacak müeyyideler uygulanmaktadır. CE Uygunluk Belgesi Avrupa Birliğinin belirlemiş olduğu Ürün Sınıfları içerisinde ürünün hangi ürün sınıfı içerisinde ise o sınıfa göre belirlenmiş olan Standartlara sahip olup olmadığını ve AB’nin belirlemiş olduğu yönergeler çerçevesinde alınan olumlu kararlar doğrultusunda ilgili ürüne verilen onay belgesidir. CE Uygunluk Belgesi Avrupa’ya Uygunluk Belgesi anlamına gelir. CE Uygunluk Belgesi günümüzde sadece Avrupa ülkeleri değil artık tüm dünyada ürün için istenilen bir semboldür. CE Uygunluk Belgesi Avrupa Ülkelerinin güvencesi olduğu gibi bütün dünya ülkelerinin de adeta güvencesi sayılmaktadır. CE Uygunluk Belgesi demek ürün ile ilgili sağlık, güven ve kalite olduğu gibi müşteri memnuniyeti demektir. CE Uygunluk Belgesini İntegral Kalite olarak sizlere doğru çerçevede eksiksiz ve tam bir dokümantasyonla Avrupa Birliği yönergesinin dışına çıkmadan AB’nin istediği tüm isteklere paralel orantılı olarak profesyonel bir ekiple doküman olarak sunmaktayız.

 

 

CE Uygunluk Belgesi Nedir?

 

CE Uygunluk Belgesi Nedir? CE Uygunluk belgesi Avrupa’nın ürünler üzerinde belirlediği ve istediği bazı şartları yerine gedikten sonra Avrupa pazarında satmana izin verdiği bir belgedir. CE Uygunluk Belgesi Nedir ve Neden Alınır? CE Belgesi Üretim yapan tüm firmaların alması gereken bir belgedir. Bu belge Avrupa ülkeleri tarafından halkını sağlık açısından (ruhen ve fiziksel olarak) koruyan ve belirli bir standarda sahip olmasını amaçlayan bir uyumluluk belgesidir. Avrupa ülkelerinde ürününü pazarlamak isteyen bir firma bu standartlara ve koşullara uymak zorundadır. CE Uygunluk belgesi nedir? CE Uygunluk belgesi olan bir firma tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Bunun en büyük sebebi güvenli ürün olduğundandır. CE Uygunluk belgesi nedir? CE uygunluk belgesi Sağlık, Güven, Kalite demektir.

 

 

 

CE Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır?

 

CE Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır? CE Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır öncelikle bu konuda bu belgenin Avrupa Uygunluk belgesi olduğunu söylemek gerekir. Bu belge için Avrupa’nın belli başlı prosedürleri bulunmaktadır. CE Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır? konusunda CE Belgesi için yetkili kuruluşlarla irtibata geçerek üreteceğiniz ürün hakkında belli prosedürler uygulanıp verilmektedir. CE Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır? Üreteceğiniz ürün için Avrupa Standartları bulunmakta bu standartlar uygulandıktan sonra CE Sertifikası almaya hak kazanabilirsiniz. CE Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır? sorusuna İNTEGRAL Kalite Danışmanlık firmasından ayrıntılı olarak bilgi alabilirsiniz.

 

 

CE Uygunluk Belgesi Faydaları

 

CE Uygunluk Belgesi Faydaları, CE Uygunluk Belgesi Faydaları ve yararları CE belgesi anlam olarak Avrupa Uygunluk anlamına geldiğinden CE Uygunluk Belgesi Faydaları Avrupa ya açılmak isteyen üreticilerin Avrupa pazarında söz sahibi olması için avantaj sağlamaktadır. CE Uygunluk Belgesi Faydaları ürününüzün piyasada kalitesini iyi olarak göstermesini sağlar. CE Uygunluk Belgesi Faydaları genel olarak firmanızın imajını da iyi bir noktaya taşır.

 

 

CE Uygunluk Belgesi kimler almalıdır?

 

CE Uygunluk Belgesi kimler almalıdır. Ürün üreten tüm firmaların CE Belgesi alması gerekmektedir. CE Uygunluk Belgesi Kimler Almalıdır CE Belgesi Neden Alınır? CE Belgesi almak için Avrupa’nın belirlediği prosedür ve bazı talimatlar bulunmaktadır.  CE Uygunluk Belgesi Kimler Almalıdır dendiğinde kesinlikle üretim yapan tüm firmaların alması gerektiğini söyleyebiliriz. Firmalar üretmiş oldukları ürünleri bir Pazar sahası açarak satmaktadır. AB ülkeleri bu büyük pazarların başında gelmektedir. CE Uygunluk Belgesi Kimler almalıdır sorusuna kısaca üretim yapan ve dünyaya açılmak isteyen firmalar standartlara uyarak CE Belgesini almalıdır diyebiliriz.

 

 

 

CE Uygunluk Belgesi

 

CE Uygunluk Belgesi tüm Avrupa ülkelerinin ortak kullandığı bir terimdir. CE Uygunluk Belgesi kök olarak Fransızcadan türemiş olan açılımı Conformité Européene olan İngilizcede European Conformity diye anılan Türkçede ise Avrupa Uygunluk anlamına gelen bir terimin kısaltılmış halidir. CE Uygunluk Belgesi firmaların ürünlerinin hiçbir insan sağlığı tehdit etmeyecek hiçbir olumsuz katkı maddesi olmayacak belirli bir standartlara uygun olacak olmasını temin eden bir işarettir. CE Uygunluk Belgesi Almak Avrupa’nın tüm ürünler için belirlediği ürün standartları bulunmaktadır. Üreteceğin ürün sınıfı içinde belirli olan standartlara uygunsa ürününü Avrupa ülkelerine pazarlaya bilirsin. CE Uygunluk Belgesi  günümüzde sadece Avrupa ülkeleri tarafından tüm dünya ülkeleri tarafından neredeyse istenmektedir. CE Uygunluk Belgesi insanların sağlığını tehdit edecek ürünlerden insanı korumaktadır. CE Uygunluk Belgesi demek Kalite demek, CE Uygunluk Belgesi Güven demek, CE Uygunluk Belgesi Sağlık demek, CE Uygunluk Belgesi üretici firma için İmaj demek, CE Uygunluk Belgesi demek kısaca tercih edilmek demektir.