Helal Sertifikası

 

Helal sertifikası Müslümanların İslami ölçülere göre haram olmayan gıdalardan tüketmesini sağlamak amaçlı standartlaştırılmış bir belgedir. Hızla gelişen teknoloji ve seri üretim, seri ambalajlama ve seri nakliyat ile birlikte gıda ürünlerinin İslami kurallara göre sağlıklı koşullarda yapılıp yapılmadığı sorgulanmaya başlanmıştır.

 

 

 

Bunu örneklendirmek gerekirse gıda ürünlerinden olan bisküviyi örnek verebiliriz. Bir bisküvi firması ürettiği ürünlerin tadının tavsiye edilen son kullanım tarihine kadar bozulmaması için İslami kurallara göre haram olan domuz etinden elde edilen domuz koruyucusunu gıdanın içerisine katarsa ne olacak? Veya bir sucuk üretici firma, köpek, at veya maymun etini sucuğun içerisine katarsa ne olacak? İşte bunun gibi şaibeli durumları ortadan kaldırmak için İslami ölçülerin uygulanması için toplumları Müslüman olan bazı ülkeler bilimsel veriler ışığında helal standartlar geliştirmişlerdir.

 

Helal kelimesi Arapça bir kelime olup anlam olarak uygunluk ve geçerli olan anlamındadır. Helal Sertifikası Müslümanların yediği, giydiği kısaca tükettiği tüm ürünlerin İslam dini çerçevesi içerisinde hazırlandığını gösteren bir belgedir. İslam’a göre haram sayılan belli başlı hayvanlar ve durumlar bulunmaktadır. Helal Sertifikası belli hayvanların istenilen usuller içerisinde kesilmediğini göstermektedir. Helal Sertifikası son yıllarda Müslüman nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde oldukça önem kazanmış olup insanlar tarafından firmalarda aranan önemli bir unsur olmuştur.

 

 

Helal Sertifikası nedir?

 

Helal Sertifikası İslam Dinine göre haram olan hayvanların üretimde hiçbir şekilde kullanılmadığını, yine İslam’a göre haram hayvanlarda kullanılan hiçbir makine ve kesici aletin İslam dinene göre helal olan hayvanlarda kullanılmadığını gösteren ve helal hayvanların olan hayvanlarında İslami usullere uygun şekilde kesildiğini belirten bu belgeye Helal Sertifikası denir.

 

 

Helal Sertifikası Nasıl Alınır?

 

 

Helal Sertifikası Nasıl Alınır

konusunda birkaç aşama bulunmaktadır. Helal Sertifikası nasıl alınır öncelikle firmanızın üretiminde dikkat edeceği usul ve belirli prosedürler çerçevesinde yol izlemelisiniz. Helal Sertifikası Nasıl alınır dendiğinde 6 aşama ile kısaca özetlene bilir.

 

 

Bu aşamalar sırasıyla;

a) Firmanın üreteceği ürünün hammaddesini ve bu hammaddenin işlenişi esnasında kullanılan katkı maddelerinin helal olup olmadığının tespit edilmesi.

b) Helal bir üretim tesisi kurulmalı, imalatta uygulanmalı ve devamlı olarak sürdürüyor olmalıdır. Her aşama tekrar olarak daima özenle dikkat edilmelidir.

c) Sözleşme imzalanması

d) Belgelendir için Firmaya denetim yapılmalı

e) Denetimin sonucunda da Helal Sertifikasının kuruluşa onaylanıp verilmesi

f) Firmanın Helal Sertifikası Logosu ve Belgesi kullanması

 

 

Helal Sertifikası Faydaları?

 

Helal Sertifikasının faydaları kısaca belirtmek gerekirse insan sağlığı için hijyen, sağlık ve insanlara verilen bir önemde denebilir. Helal Sertifikasının faydalarından biride yediğin, içtiğin, kullandığın kısaca tükettiğin ürünlerin İslam dini gereğince uygun olduğunu ve bu nedenle güvenle tüketmeni sağlamaktadır. Helal Sertifikasının faydaları sadece İslami açıdan değil tüm insanların sağlığı açısından güvenle tükete bileceği bir güven sertifikasıdır. Bu titizlik üreticinin tüketici karşısında güven kazanmasını da sağlamaktadır.

 

 

Helal Sertifikası kimler almalıdır?

 

Helal Sertifikasını kimler almalı tabii ki öncelikle İslam ülkelerinde ürünlerini satan tüm kurum ve kuruluşlar bu sertifikayı almalıdır. Helal Sertifikası firmalar tarafından müşterilere karşı güvenoyunu oldukça arttırmaktadır. Sadece Müslümanlar tarafından değil bugün farklı dinde olan insanlar dahi bu konuda helal sertifikasına önem vermektedir. Helal Sertifikası için kesinlikle ayrıntılı bir titizlik ve özende diyebilirsiniz. Helal Sertifikası kimler almalı hususunda bütün firmaların alması gerektiğini söyleyebiliriz. Dünyada milyarla Müslüman buna dikkat etmektedir. Ayrıca Müslümanları bu titizliği diğer dinlere mensup insanlar için bir önem arz etmez iken Müslüman olmayan ve bu konuda önem görmeyen insanların tükettikleri ürünleri Müslümanlar tüketmekte ciddi şekilde kaçınmaktadır. Bu yüzden firmaların Helal Sertifikası olarak ürün üretimi esnasında ki bu hassasiyetleri onlar için bir avantaj sağlayacaktır.