İsg Belgesi

İsg Belgesi özellikle sigortalı olarak çalışan tüm işçilerin alması gereken bir belgedir. Firmanın çalışanları İsg Belgesi almadıysa kendisine ve çevresine bilinçsiz şekilde zarar verme potansiyeline sahiptir. Bu sebeple birçok özel işyerleri, firma, kurum ve kuruluş hizmet alacağı başka bir firmadan çalışanlarının İsg Belgesi olup olmadığına bakmaktadır.

 

 

İsg Belgesi Nedir?

 

İsg Belgesi nedir? Çalışanların bulunduğu iş ortamında oluşabilecek tüm tehlikelere karşı alması gereken önlemler ile oluşan tehlike sonrası yapması gereken davranışların tümü ile ilgili aldığı eğitim sonrası verilen başarı belgesidir.

İsg Belgesi nedir? İsg Belgesi almak için çalışanlar İş Güvenliği ile ilgili aldığı görsel, yazısal ve canlandırmalı(tatbikat) eğitim sonrası sınava tabi tutulur başarı sınırını geçen tüm çalışanlara İsg Belgesi verilir.

 

İsg Belgesi nedir? İsg Belgesi bulunan çalışanın bulunduğu iş sektöründe oluşabilecek tüm tehlikelere karşı eğitim almış ve bu tehlikeler sonrasında nasıl davranacağını bilmektedir. Bu sebeple çalışanlarına İş Güvenliği Eğitimi yani İsg Belgesi aldıran firma hem maddi hem manevi olarak tüm tehlikelere karşı önlem almanın ilk adımını atmış olur.

 

 

İsg Firmaları

 

İsg Firmaları iş kazalarının önüne geçebilmek için kurulmuş firmalardır. İsg Firmaları tüm sektörlerde daha önce oluşan kazalardan yola çıkarak oluşabilecek yeni kazaların analizlerini yaparak tehlikeyi yerinde yok etmek ve oluşacak tehlikelerin önüne geçmeyi amaçlayan insana özellikle işçiye önem veren firmalardır. Ülkemizde 6331 sayılı İş Güvenliği Yasası ile İsg Firmaları ciddi anlamda yayılmış ve işlerini daha profesyonelce yapmaya başlamıştır.


İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası

 

 

İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası almak için İş Güvenliği Sınavını başarı ile geçmeniz gerekmektedir. İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası için düzenlenen bu sınava Bakanlıkça yetkili İsg Belgesi olan kişiler, Üniversitenin İş Güvenliği Bölümünden mezun olanlar, Teknik elemanların bazıları bunlar; fizikçi, teknik öğretmenler, biyolog ve kimyagerler girebilir. Sınava girmek için OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) den belli bir süre devamsızlık sınırını geçmeden eğitim almalısınız. Eğitim sonrası yeteri başarıya sahip olduktan sonra sınav için harç ödemelisiniz. İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası almak için gireceğiniz Sınava İş Güvenliği Uzmanı sınavı kısaca İsg Uzmanı Sınavı denmektedir. Bu sınav A, B ve C sınıfı olarak üç gruba ayrılmaktadır. Her gruba farklı zorluklarda sorular sorulmaktadır. A sınıfı Çok Tehlikeli, B sınıfı Tehlikeli, C sınıfı ise Az Tehlikeli statüde bulunan iş kolları ile ilgili sorulardan yükümlü olarak sınava girmektedir bu sınav sonrası her sınıf kendi sınavından % 75 in üzerinde sonuç aldıktan sonra İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası almaya hak kazanır.

 

 

 

İş Güvenliği nedir

 

 

İş Güvenliği nedir? işçileri ve işyerini işyeri ortamında oluşabilecek tehlikelere karşı önlemek ve ortamdaki tehlikelerin önüne geçmek için alınan önlemlerin tümüne denir.
İş Güvenliği nedir? işçilerin sağlıklı bir ortamda çalışmalarını ve can güvenliğini sağladığı tedbir dizisine İş Güvenliği denir. İş Güvenliği nedir? Sorusunun karşılığı sadece işçiyi korumaktan ziyade hem işçiyi hem işyerini yani maddi ve manevi oluşabilecek tüm tehlikelere karşı korumaktır.


İsg Güvenliği Firmaları

 

 

İsg Güvenliği Firmaları  iş kazalarının önüne geçerek oluşacak maddi ve manevi kayıpları önlemek için kurulmuş firmalardır. İsg Güvenliği Firmaları daha önce oluşan iş kazalarından yola çıkarak oluşabilecek yeni kazaların analizlerini yapıp tehlikeyi yerinde yok etmek ve oluşacak tehlikelerin önüne geçmeyi amaçlayan insana özellikçe işçiye önem veren firmalardır. Ülkemizde 6331 sayılı İş Güvenliği Yasası ile İsg Güvenliği Firmaları ciddi anlamda yayılmış ve işlerini daha profesyonelce yapmaya başlamıştır.