İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Dünya üzerinde ki tüm firmalar kendine göre belli bir misyon ve vizyon çerçevesinde büyümeyi amaçlayarak kendi ait bir pazara sahip olmak istemektedir. Bu hususta Global Dünya açık bir Pazar konumunda ancak bu Global Pazar firmaların/üreticilerin birbirleri ile rekabeti daha çok kazanç elde etme hırsı sebebi ile her daim tehdit altındadır. iso 9001 kalite yönetim sistemi üretim ve hizmet kapsamı olarak ikiye ayırıp tüm sektöre hitap ederek belli prosedür ve standartlar koyarak insanları güven altına almayı amaçlamıştır.