Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi

Özellikle son dönemlerde gerçekleştirilen yönetim alanındaki revizyonlar ile birden çok sistemi bütünleşmiş hale getirmek kolaylaşmış ve bu doğrultuda yönetim anlamındaki birçok sorun giderek kolaylaşmış ve yönetim daha işlevsel bir hale dönüşmüştür. Peki, bu noktada entegre yönetim sistemi nedir? Ve entegre yönetim sistemi eğitimi almak ne için gereklidir?

 

Entegre yönetim sistemi eğitimi nedir?

 

Gibi sorular akıllarda oluşacaktır. Entegre yönetim sisteminin ne olduğuna dair genel bir bilgi vermek gerekir ise; entegre yönetim sistemi, ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS, ISO 22000… gibi çoklu yönetim sistemlerinin tek çatı altında toplandığı ve sistem gereklerinin de aynı anda karşılandığı bütünsel olarak uygulanan bir sistem yönetimidir. İntegral kalite firması olarak bu alanda ihtiyaç duyan müşterilerimize entegre yönetim sistemi eğitimi vererek hizmet sağlamaktayız.

 

Entegre yönetim sisteminin sağladığı kolaylıklar nelerdir?

 

Her şeyden önce entegre yönetim sistemi ile tek seferde birden fazla sistem denetlenmekte ve belgelendirilmektedir. Buna ek olarak denetim tek çatı altında toplandığı için denetim sürelerinde avantaj sağlar ve ayrıca da ortak prosedürlerin ayrı olarak dokümantasyona dökülmesi gerekliliğini ortadan kaldırarak kurumlara kolaylık sağlar. Firmamız integral kalite bu alanda gerekli  

 

hizmetini ihtiyaç duyan kurum ya da kuruluşlara sağlayarak kurumların maliyetlerindeki azalışla kar oranlarının artırılmasını, tek bir dokümantasyon sistemi sayesinde işlerin yürütülerek daha iyi ve etkili planlama sağlanmasını ve kurumsal olarak sinerjik bir yapının oluşmasını ve bunun gelişimini hedeflemektedir.