İç Denetçi Eğitimleri

İç denetçi eğitimleri; ilgili firmanın kalite belge türüne göre kalite sistem detaylarının nasıl denetleneceği konusunda verilen eğitimin genel adı. Söz konusu eğitimin profesyonel danışmanlık kurumlarından alınması; kalite sistemlerinin gelişimine artı değer katıyor.

 

Kalite Sistemlerinin Denetiminde İç Denetimin Rolü

 

Günümüz firmalarının marka değerleri sahip oldukları kalite belgeleri ile doğru orantılı olarak gelişme gösteriyor. Bir firma; sunduğu ürün ve hizmetin üretim ve gelişim süreçlerine ilişkin kalite esasları dahilinde hareket ettiğini belgelendirdiğinde daha fazla kesime hitap edebiliyor hatta uluslararası alanda saygınlık kazanıyor.

 

İç Denetim

Kalite sistemlerinin oluşturulmasında ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına iç denetimlerin önemi oldukça fazla. Bir firmada iç denetçi olabilmek için o firma çalışanları arasından belirlenen kişilerin iç denetçi eğitimleri almaları gerekiyor. Alınan iç denetçi eğitim programı sonunda ilgili çalışanlara iç denetçi sertifikaları teslim ediliyor.

 

İntegral kalite; iç denetçi eğitimleri alanında sunduğu profesyonel eğitim programları sayesinde firmalarda kalite sistemlerinin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda hizmet sunuyor. Eğitim esnasında; şirket içi birimlerin hangi kriterler kapsamında değerlendirileceği, uygunsuzlukların tespit edilmesi halinde hangi süreçlerin işletilebileceği ve mevcut birim durumunun değerlendirilerek hangi alanlarda gelişim sağlanabileceği konularında detaylı bilgilendirmeler yapılıyor.

 

iç denetim süreçleri, yıllık veya iki yılda bir yapılan genel denetimlere hazırlık niteliğinde olan süreçlerdir.iç denetim süreçlerine gereken önemin verilmesi ve denetim esnasında tespit edilen uygunsuzlukların derhal giderilmesi; ilgili firmanın kalite seviyesini yükselten bir unsurdur.