İç Tetkikçi Sertifikası

iç tetkik herhangi bir şirket ya da kuruluşun yönetim sistemini bu alanda eğitim almış olan bir uzman tarafından denetlenmesidir. Haliyle bu denetimi sağlayan kişiler de iç tetkikçi unvanını kazanır. Bu faaliyet ile ilgili üzerinde hassasiyetle durulması gereken en önemli konu iç tetkikçinin kendi denetimini de yaparak zaman zaman yapılan denetimlerin raporlanmasını sağlamaktır.

 

İç Tetkikçi Nedir ?

 

Bu faaliyet raporları etkin ve detaylar hakkında bilgi verici olmalıdır aksi halde işten beklenen yarar sağlanamaz.

 

iç tetkikçi sertifikası sahibi olmak için alınan eğitim ile faaliyet raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi için gerekli olan tüm yeteneklerin kazandırılması hedeflenir. Tüm bunların yanı sıra tetkik faaliyetlerinin başlatılması yürütülmesi aynı zamanda da raporlamanın tamamlanması hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.

 

iç tetkikçi sertifikası ile kalite yeteneği artmış ve kalite yönetim sistemini tarafsız bir biçimde anlayıp yorumlayan denetleme konusunda bilgi sahibi ve aynı zamanda kurum içerisindeki denetlemeleri kusursuz bir biçimde yapabilme kabiliyeti kazanılmış olur. iç tetkikçi sertifikası ile kalite standartlarının özünde ne olduğu ve şirket yönetiminde denetimin hangi aşamalardan oluştuğunun dışında sistemin daha anlaşılır bir biçimde ve sorunsuzca işlemesini sağlayacak düzeyde donanım kazanılmış olur.

 

İntegral Kalite olarak iç denetçi sertifikası ile tüm bu yetileri ve yönetim sürecinin daha kaliteli bir biçimde yürütülmesine dair yetileri kursiyerlerimize kazandırmayı hedeflemekteyiz.
Kursiyer temel bilgilerde yönetim sisteminin gereklerine kadar her tür bilgiye sahip olur.