İş Güvenliği Eğitimi

is-guvenligi-belgesi

İş Güvenliği Belgesi

Bilindiği üzere oluşturulan yeni kanun ile firmalar bünyesinde iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunda ve uzmanın da iş güvenliği belgesi olmak zorunda. Günümüzde yasa gereği iş yerleri, iş güvenliği ve sağlığı alanında hekimler, müfettişler, kimyagerler, fizikçiler ve benzeri gibi alanlardan mezun olmuş ve iş güvenliği belgesi almış olan kişileri görevlendirmektedir.

is-guvenligi-egitimi-nedir

İş Güvenliği Eğitimi Nedir

İş güvenliği eğitimi nedir çalışan insanların güvenliğini sağlamak, güvenli ve sağlıklı şartlarda çalışması amacıyla alınmakta olan tedbirlere denir. İş yerindeki işlerin düzgün ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için ortaya çıkabilecek tehlikelerden ve çalışanların sağlığını tehlikeye atacak durumlardan korumak için güvenli bir ortamı amaçlamaktadır.

is-sagligi-egitimi

İş Sağlığı Eğitimi

İş sağlığı eğitimi, tüm organizasyon şeklinde çalışan kişiler için verilen bir eğitim olup, iş kazalarından nasıl korunulması gerektiğini ve iş sağlığı adına yapılması gereken hususların belirtildiği bir eğitimdir. İş sağlığı eğitimi aşamasında, yapılan faaliyetlerin risk durumları değerlendirilerek, gerekli önlem ve hususlar dikkate alınarak, uzman bir organizasyon yapılanması hedeflenmektedir.

is-guvenligi-uzmanligi-kursu

İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu

İş güvenliği ve sağlığı son yıllarda önem kazanmış bir konudur. Haberlerde gördüğümüz iş kazaları, hayatını kaybeden işçi ve çalışanlar, çalıştığı ortam sebebiyle hasta olan ve çalışma becerilerini kısmen ya da tamamen kaybeden kişiler…

is-guvenligi-kursu-istanbul

İş Güvenliği Kursu İstanbul

İş güvenliği konusu, günümüzde, ülkemizde de önemli konular arasında sayılmaktadır. Bu sorunun özellikle, belli alanlarda işverene belirli yükler getirdiği bilinmektedir. Bu yüklerin etkisi ile işverenler, ne yapacakları konusunda herhangi bir fikir sahibi olmamaktadırlar.
isg-uzmanligi-egitimi

İSG Uzmanlığı Eğitimi

2012 yılında yeni yasanın kabul edilmesi ile AB uyumuna bir adım daha atılmış ve firmaların iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılması mecburi olmuş. Bu durum da birçok kişiye iş istihdamı yaratmış. Tabi bu istihdama sahip olabilmek için isg uzmanlığı eğitimi görmek ve sınavlardan geçmek gerekmekte.
isg-kursu-istanbul

İSG Kursu İstanbul

Eğitimlerimizin amacı iş yeri sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışma ortamındaki insanlarımızın bilinçlendirilmesidir. Siz de firmanızın veya işletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda firmamızdan profesyonel yardım alarak gerekli olan eğitimleri gerçekleştirebilirsiniz.

osg-firmalari

Osg Firmaları

iş yerlerinde gerekli olan iş sağlığını ve iş güvenliğini sunmak, oluşturmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yetkilendirilmiş olan kuruma denmektedir. Kanun gereği iş yerlerinde belirli sayıda iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurulması gerekir.
risk-analizi

Risk Analizi

Yapılan işler sonunda iş yeri yetkilisi ve elemanları için zarara yol açabilecek risklerin belirlemesi ve ihtimaller dâhilinde yorumlanması işlemine risk analizi deniliyor. Bu analiz doğrultusunda iş yeri ve çalışanlar için riskli olan durumlar belirlenir…
isg-egitimi-veren-kurumlar

İSG Eğitimi Veren Kurumlar

Giderek iş alanı ve hacmi çoğalan, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık eğitimi belli kurum ve kuruluşlarca verilmektedir. Bu kurumlar, gerekli eğitimleri vermek üzere, Bakanlıklar tarafından yetkilendirilmiş yerlerdir. isg eğitimi veren kurumlar arasında, yine Bakanlıklar tarafından belli yetkiler ile donatılmış kurslar, kurumlar ve üniversiteler yer almaktadır.
is-guvenligi-egitimi-integral

İş Güvenliği Eğitimi

Kurumumuz ile çalışan firmalara vermiş olduğumuz iş güvenliği eğitimi firmanın hizmet verdiği sektöre, çalışma ortamına, personel sayısı ve tecrübesine, tehlike sınıfına uygun olarak müfredattan seçilmekte, bu eğitimlerin süresi de yine bu kriterlere uygun olarak değişmektedir.
is-yeri-risk-analizi

İş Yeri Risk Analizi

Genel olarak iş yeri risk analizi firmanın: faaliyet gösterdiği sektör, çalışma ve üretim alanı, personel sayısı, üretim araçları ve cihazları gibi faktörlerin göz önüne alınarak oluşabilecek risklerin tespit edilebilmesi ve önlenebilmesi amacı ile yapılmaktadır.
acil-durum-plani

Acil Durum Planı

Birçok iş yeri ve firmada çalışanın can güvenliği için önem taşıyan tedbirleri içeren acil durum planı gereken önlemlerin alınmasında işveren ve idareciler için hazırlanması gerekli olan bir tedbir planıdır. Acil durum gerektiren şartlarda güvenlik açısından erken tedbir alarak zarar ve risklerden daha az zarar görmek amacı ile yapılması zorunludur.