İş Sağlığı Eğitimi

İş sağlığı eğitimi, tüm organizasyon şeklinde çalışan kişiler için verilen bir eğitim olup, iş kazalarından nasıl korunulması gerektiğini ve iş sağlığı adına yapılması gereken hususların belirtildiği bir eğitimdir. İş sağlığı eğitimi aşamasında, yapılan faaliyetlerin risk durumları değerlendirilerek, gerekli önlem ve hususlar dikkate alınarak, uzman bir organizasyon yapılanması hedeflenmektedir.

 

İş Güvenliği İçin İş Sağlığı Eğitimi
Eğitim aşamasında, risk grubuna giren tehlikeli durumlardan, çalışma koşullarına kadar pek çok eğitim verilmektedir.

Verilmesi gereken eğitimler arasında; iş güvenliği ve mevzuat ile ilgili gerekli tanımlar yapılmalı, uyarı ve ikazlar hakkında tedbir niteliğinde kurallar öğretilmeli, herhangi bir yangın, tehlikeli durum olmasına karşı alınabilecek önlemler ve yapılması gereken işlemler sırasıyla anlatılmalıdır. Bilinçli ve sağlıklı bir çalışan toplum için, mutlaka iş sağlığı eğitimi, işçi çalıştıran ve risk grubuna giren tüm kurum ya da firmalarda verilmelidir. Bu eğitimlerin dışında, mutlaka iş yerinde güvenli ve uygun koşullara dayanan bir ortam oluşturma hedefi, kişiler üzerinde sağlanmalıdır. Ayrıca herhangi bir kaza durumunda yapılması gerekenler ve iş kazası raporunun nasıl tutulması gerektiğine kadar tüm idari eğitimlerde, çalışanlara sunulmalıdır.

İş Sağlığı Eğitiminin Kişilere Kazandırdıkları

Eğitim, sorumlu ve bilinçli çalışanların var olmasını sağlamaktadır. Hem gerekli önlemleri alma konusunda hem de iş kazalarına karşı tutumları konusunda bilinç ile hareket eden çalışanlar, çalışma koşullarının çok daha iyi olmasını sağlayacaktır. Temizlik ve nizam konusunda da, gerekli eğitimleri alan çalışanlar, daha verimli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olmaktadır.