İSG Eğitimi Veren Kurumlar

Giderek iş alanı ve hacmi çoğalan, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık eğitimi belli kurum ve kuruluşlarca verilmektedir. Bu kurumlar, gerekli eğitimleri vermek üzere, Bakanlıklar tarafından yetkilendirilmiş yerlerdir. isg eğitimi veren kurumlar arasında, yine Bakanlıklar tarafından belli yetkiler ile donatılmış kurslar, kurumlar ve üniversiteler yer almaktadır.

 

Hangi Kurumlar İSG Eğitimi Vermektedir?

Gerekli eğitimi alan kişiler, yine bu kurum ve kuruluşlar tarafından bir sınava tabii tutularak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sertifikasına sahip olurlar. Yapılan bu sınavlar, Bakanlıkların ya da ilgili Müdürlüklerin belirlediği tarihlerde olmak üzere, genellikle yılda 2 ya da 3 defa yapılmaktadır. isg eğitimi veren kurumlar, belli yönetmelikler çerçevesinde eğitimlerini vermekte ve ilgili denetçiler tarafından denetlenmektedirler.

 

İş Sağlığı Uzmanlık Kurslarına Kimler Katılabilir?

 

1- Teknik öğretmenler,
2- Mimar ya da mühendisler,
3- İş sağlığı ve güvenliği programından mezun olan kişiler,
4- Fizik ve kimya lisans programından mezun olan kişiler,
5- Meslek yüksekokullarının ilgili programından mezun olan kişiler, isg eğitimi veren kurumlar aracılığı ile kurslara katılım göstererek, gerekli eğitimi alabilirler.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Uzmanlık Kategorilerini Nasıl Yükseltebilir?

 

C sınıfı iş sağlığı belgesi ile en az 3 yıl, devamlı olarak faaliyet göstermiş olan kişiler, B sınıfı uzmanlık eğitimine katılarak, kategorilerini yükseltme şansına sahip olurlar. Gerekli eğitime katılıp, yapılan sınav sonucunda başarılı olan kişilere B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği belgesi verilmektedir.