İSG Kursu İstanbul

Eğitimlerimizin amacı işyeri sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışma ortamındaki insanlarımızın bilinçlendirilmesidir. Siz de firmanızın veya işletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda firmamızdan profesyonel yardım alarak gerekli olan eğitimleri gerçekleştirebilirsiniz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi

 

İşletmelerin en önemli kaynaklarından birisi olan personeli kendi hakları konusunda bilinçlendirmek, yapmaları gereken sorumlulukları öğretmek ve çalışılan ortamın güvenliği hakkında bilgiler vermek amacıyla düzenlenen isg kursu İstanbul eğitimlerinin verilmesi kanunen mecburidir. Firmamız bu eğitimi yılların getirdiği tecrübeyle ve uzman kadrosuyla gerçekleştirmektedir.

 

Firmaya Uygun Eğitimler

 

İntegral İş Güvenliği Hizmetleri olarak isg kursu İstanbul eğitimlerimizi standart, belli bir şablonda değil her kurumun ve işletmenin kendisine özel ihtiyaçları ve çalışma ortamın göz önüne alarak düzenliyoruz. Yılda bir defa alınması zorunluluk olan işçi sağlığı ve güvenliği eğitimi firmaların ihtiyaçları doğrultusunda yılda bir defadan fazla olarak kurumsallığa hizmet etmek amacıyla kurumsal hizmet içi eğitim anlayışıyla daha da fazla verilebilmektedir. Eğitim düzenlenmesi, eğitim ortamının hazırlanması ve yasal mecburiyet olan belgelendirme işlerini firmamız yılların getirdiği deneyimle gerçekleştirmektedir.

 

Eğitim İçeriği

 

İşçi Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri standart bir içerikle değil firmaların ve işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri, personel sayıları ve çalışma ortamı gibi çeşitli değişkenlerin doğrultusunda hazırlanmaktadır. Bunun yanında isg kursu İstanbul eğitimlerimizin içeriği yasal olarak belirlenen yangından korunma, elektrik tehlikeleri, iş güvenliği işaretleri, yasal ve hak sorumlulukları, iş yeri temizliği gibi ana konular altında şekillenmektedir.