Osgb Firmaları

İş yerlerinde gerekli olan iş sağlığını ve iş güvenliğini sunmak, oluşturmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yetkilendirilmiş olan kuruma denmektedir. Kanun gereği iş yerlerinde belirli sayıda iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurulması gerekir. Bu sayede güvenli ve sağlıklı olan bir çalışma ortamı oluşturulmak istenir.

 

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

 

Osgb firmaları arasında bulunan firmamız bu hizmeti iş yerlerine ve diğer firmalara da arz etmektedir.

 

Osgb firmaları hizmeti ile birlikte aşağıda bulunan görevleri yerine getirmekteyiz, kısacası OSGB’nin yetkileri ve sorumlulukları şu şekilde olmaktadır:

 

iş yerinde herhangi bir sağılık veya güvenlik soruna çıkmaması için, işveren kişinin onayına gerekmekte olan düzeltici, koruyucu ve önleyici gibi faktörlerin içeriği sunulur.

Çalışan kişilerin sağlıklarının korunması ve sağlık korunmasının geliştirilmesi için yapılması gereken sağlık gözetimleri uygulanır.

iş veren kişinin onayına çalışan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi sunulur.

iş yerinde bulunmakta olan hekimin ve diğer sağlık personellerinin gerekli olan görevlerini ve sorumluluklarına yerine getirip getirilmediği kontrol edilir.

iş yerinde bulunması gereken kişisel sağlık dosyasının gizlilik prensibine uyularak; yapılan risklerin değerlendirildiği sonuç, periyodik yapılan sağlık muayenelerinin sonuçları, gerçekleşen meslek hastalıklarının ve iş kazalarının kayıtları belirtilen dosyada saklanır.

Yukarıda belirtilen dışında birçok uygulama ve işlem de Osgb firmaları olarak firmamız İntegral ile eksiksiz ve gerektiği gibi yapılmaktadır.