Risk Analizi

Yapılan işler sonunda iş yeri yetkilisi ve elemanları için zarara yol açabilecek risklerin belirlemesi ve ihtimaller dâhilinde yorumlanması işlemine risk analizi deniliyor. Bu analiz doğrultusunda iş yeri ve çalışanlar için riskli olan durumlar belirlenir, riskleri meydana getirecek hususlar sınıflandırılır ve doğabilecek olası sorunlar iş yeri sahiplerine ya da yetkililerine anlatılır.

 

Risk Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?

 

İş yeri risklerinde olasılık dağılımı yorumlamak içinde bir iş güvenliği uzmanının görüşleri alınmalıdır. Yönetmenliğin gerçekleşmesinde ve yasalar doğrultusunda yapılan risk analizi işlemini bünyemizde yer alan iş yeri hekimimizi, iş güvenliği uzmanlarımız ve sağlık personellerimiz ile belirleyip, siz değerli şirket yetkililerine aktarmaktayız.

 

Risk Analizi Nasıl Yapılır?

 

Risk analizi işlemi yaparken olası tehlikeler belirlenip, risk oluşturan faktörler tespit edilir ve her bir durum ayrı ayrı dikkate alınarak, kimlerin, nasıl ve hangi şiddette zarar görebileceği tespit edilir. Elde edilen veriler doğrultusunda ulusal ya da uluslararası standartlar esasa alınarak, seçilen yöntemlerinde bir ya da bir kaçı seçilerek analiz edilir. Risk analizi yapıldıktan sonra olasılık dağılımı iş yeri sahipleri sunulur.

 

Risk analizi yapılırken stratejik planlamalar doğrultusunda yürütülür ve sonuçlandırılır. Stratejik planlama da hedef belirlenir. Şirketin iç ve dış çevresi konusunda inceleme yapılarak bilgiler toplanır, gerekli kaynaklar belirlenir. Yapılacak sistem ve duyarlılık analizler sonuçlandırılır. Risk analizinin son noktası simülasyon sürecidir. Bu süreçte sorunlar tanımlanarak denklem kurur ve model geliştirilmiş olur. Bağımsız ve bağımlı değişkenlikler ve denklemler sıra ile bilgisayara girilerek yorumlanır.