Yaşam Koçluğu Eğitimleri

Yaşam koçluğu nedir? Danışanların hayatta karşılaştıkları huzursuzluk ve memnuniyetsizlikleri gidermede yol gösterici ve yardımcı olmaktadır. Öz saygı konusunda da destek sağlayarak, amaçlarına ulaşabilmeleri için destek olmaktadır.

 

Yaşam Koçunun Önemi
Yaşam koçunun özellikleri nelerdir? Yaşam koçu öncelikle danışanını iyi analiz etmektedir. Bu analizle birlikte düşünce yapısı ve zihninin nasıl çalıştığını belirlemektedir. Danışanının kişilik özelliklerini saptayarak, doğru ve yanlış taraflarını görmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda danışanına sorumluluk vererek danışanında yeni, güçlü ve pozitif yönlerin açığa çıkmasını sağlamaktadır. Yaşam koçundaki tüm bu özellikler yaşam koçluğu eğitimleri ile oluşmaktadır.

 

Yaşam koçu yapmış olduğu çalışmalar ve seanslarda herhangi bir sorumluluk almamaktadır. Her zaman danışanına enerji ve motivasyon sağlamaktadır. Yaşam koçluğu akıl verme ya da yönetme işlemi değildir. Yaşam koçluğu farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Yaşam koçluğu eğitimleri çoğu üniversite ve özel eğitim kurumlarında verilmektedir.

 

Yaşam koçluğu eğitimleri neleri kapsamaktadır? Yaşam koçluğu eğitimi ile donanımlı, yetkin ve profesyonel yaşam koçlarının kazandırılması sağlanmaktadır. Eğitimde;

 

Temel psikoloji
Temel koçluk bilgileri
Temel koçluk becerileri
Yaşam koçluğu gibi başlıklar altında detaylı eğitimler verilmektedir.

 

Yaşam koçu kişinin düşünce yapısına etki ederek farklı bakış açıları yakalamasını ve davranışsal farklılıkların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Koçluk bu süreçte danışanın yol arkadaşıdır. Son yıllarda oldukça popüler olan yaşam koçluğu gelecek vaat eden meslekler arasında yer almaktadır. Yaşam koçundan destek alınmak istendiğinde mutlaka aldığı eğitimler ve referanslar araştırılmalıdır. Eğitimsiz kişilerinde bu mesleği yapıyor olması nedeniyle doğru kararlar vermek zaman ve para kaybını önleyecektir.