3Ds Max

Firmaların kuruluş ve gelişim süreçleri belirli dönemleri içermek zorundadır. Bu evreler başarılı ve kurumsal bir disiplinle yürütüldüğünde işletmenin yapısı derinlik kazandığı gibi iç ve dış piyasadaki zorlu rekabet koşullarında daha iyi mücadele edilmesini sağlar. Bu açıdan her işletme kendi iç bünyesinde personele seminerler gibi eğitim çalışmaları yürütür.

 

İşletmelerde Teknik Eğitimin Önemi ve 3ds Max

 

Ancak bazı durumlarda bu imkan söz konusu olmadığından dışarıdaki eğitim hizmeti arzına yönelebilir. Bu açıdan İntegral Kalite firması olarak çok sayıda işletmeye temel, teknik, iç tetkik, baş denetçi ve kişisel gelişim eğitim hizmetlerini başarıyla vermekteyiz.

 

Temel ve teknik eğitim kavramları iç içe geçebildiğinden bütünsel bir eğitim anlayışı daha verimli bir personel bakışı sağlar. Bununla birlikte belirli konularda teknik uzmanlaşma da önemlidir. Bu teknik uzmanlaşma konularından biri de 3ds Max bilgisini edinebilmektir. Bu teknik eğitim önemli olup reklamcılık, mimarlık gibi görselleşmeye dayalı birçok hizmet sektörü için gerekli bir yazılımdır. Ayrıca animasyon hazırlama teknik içeriğine sahiptir. Bu yazılımın ilk temel çekirdeği DOS işletim sistemi ara yüzüne göre tasarımlanmış ve sonrasında gelişerek Windows ortamında son teknolojik içerik yazılımına kavuşmuştur.

 

Bu yazılımla animasyon temelli çalışmalar yapılabilmekte, karakter modelleri üzerine çalışılabilmekte, mimarlar için zengin tasarım çeşitlemeleri sunulmakta, dekorasyon sektörü için avantajlı hizmetler içermektedir. Örneğin bir mimar bu sayede kapının ya da pencerenin ebatlarını değiştirebilmekte, muhtelif tasarımlar yapabilmektedir. 3ds Max yazılım muhtevasındaki Curves Editor sayesinde animasyon çalışmaları ve kompleks grafik çizimleri çözümlenebilmektedir. Ayrıca Reactor fonksiyonu sayesinde fizik bilgisine giren tasarımsal hesaplamalar yapılabilmektedir. 3ds Max versiyonunun piyasaya sunuluş tarihi Nisan 2016 olup teknik içeriği oldukça genişletilmiştir.