İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi

İş güvenliği çalışanların iş tehlikelerine karşı korunmasının yanı sıra işletmelerinde daha verimli üretim yapmalarına olanak sağlamaktadır. Avrupa Birliği uyum sürecinde iş güvenliği alanı oldukça önemli bir hale gelmiş ve devlet tarafından belirlenen bazı standartlar getirilmiştir.

 

İş güvenliği uzmanlığı da bu süreçte ortaya çıkarak işletmelerin iş güvenliği konusunda aldığı tedbirleri denetleyen ve iyileştirmelerine yardımcı olan bir meslek dalıdır.

 

 Yükselen Bir Meslek: İş Güvenliği Uzmanlığı

 

İş güvenliği uzmanlığı belgesi belirli bir eğitim süreci sonunda verilerek iş güvenliği uzmanları yetiştirilmesini ve iş kazalarının azalmasını hedefleyen bir alandır. Eğitim süresi boyunca kursiyerler iş güvenliği ile ilgili kanunlardan teknik bilgilere kadar birçok konu hakkında kapsamlı bir eğitim almaktadırlar. Eğitim sürecini başarı ile tamamlayan kursiyerler İş güvenliği uzmanlığı belgesi alarak iş güvenliği uzmanı olurlar ve tüm sektörlerde kolaylıkla iş bulabilirler. Yasalar tarafından zorunlu hale getirilen iş güvenliği koşulları da bu alanda daha çok istihdam yaratarak işsizlik sayısını azaltmayı hedeflemektedir.

İş güvenliği uzmanlığı belgesi alan kişiler gerekli iş güvenliği denetimlerini gerçekleştirebilir, iş koşullarındaki iyileştirmeler için önerilerde bulunabilir, iş ve işçi güvenliği konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirerek iş kazalarının önüne geçilmesini sağlayabilir. iş kazalarına karşı korunan işçiler daha güvenli ortamlarda çalıştıkları için daha verimli olurlar ve bu durumda işletmelerin daha verimli ve kaliteli ürün üretmelerini sağlamaktadır. iş güvenliği konusunda daha fazla tedbir alarak iyileştirmeler yapmak işletmelerin uzun dönemde de kar etmesine yardımcı olur.