Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi

Endüstriyel tasarım tescil belgesi, üretilen veya taslak haline getirilmiş bir endüstriyel tasarımın korunması için verilen belgedir. Bu tescil belgesi ile birbirine benzer ürünlerdeki renk, şekil, doku ve malzeme gibi farklılıkları belirlenir.

 

Üretilmiş veya taslak haline getirilmiş bir ürünün tamamında veya bir bölümünde bulunan şekil, renk, doku ve malzeme gibi özellikleri o ürünün tasarımını oluşturur. Endüstri tasarımı ise bu ürünün amacının, endüstri sektöründe satışı ve kullanımı hedef alınarak yapılmış olmasıdır.

 

Tasarım fikrinin çalınıp çalınmadığı üzerinde araştırma yapılır. Tasarımın çalındığı anlaşılırsa hak talep edilebilir. Özgün tasarımları korumak amacı ile verilen endüstriyel tasarım tescil belgesi, Türk Patent Enstitüsü’ne yapılacak başvuru ile elde edilir.

 

Endüstriyel Tasarım Tescil Belgemi Nasıl Alırım?

 

Öncelikle tescil edilmek istenen tasarımın özgün ve yenilik içermesi gerekmektedir. Endüstriyel tasarım tescil belgesi verilirken, piyasadaki benzer tasarımlar ile arasında ayırt edici bir veya birkaç özelliğinin olmasına da dikkat edilmektedir. Aksi taktirde endüstriyel tasarım tescil belgesi alınamaz.

 

Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

 

Endüstriyel tasarım tescil belgesi için aşağıda sayılı belgeler ile Türk Patent Enstitüsü’ne başvurulmalıdır:

 

– İmzalı başvuru formu,
– Tasarıma dair her türlü görsel,
– ücret
– vekil varsa vekaletname,
– imza sirküsü,
– rüçhan talebi varsa rüçhan belgesi

 

Yukarıdaki belgelerden birinin eksiği halinde, endüstriyel tasarım tescil belgesi başvurusu kabul edilmeyecektir.