Faydalı Model Nedir

Faydalı model nedir belgesi inceleme, belgelendirme değerlendirme şekli bakımından patent belgesine göre daha farklıdır. Faydalı model nedir, belgesi ile sağlanan koruma patent belgesine göre biraz daha kısa zamanlıdır. Bulaşa faydalı ya da patent belgesi ile ilgili tercihi buluşu yapan kişinin yapması gerekir.

 

Türkiye’de ve hatta dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların belli bir süre içerisinde sahiplerine üretme ya da pazarlama hakkının verildiği belgeye faydalı model nedir denilmektedir. Faydalı model belgesi verme işlemleri, patent belgesi işlemlerine göre hem masraf hem de zaman açısında oranla daha elverişlidir.

 

Faydalı Model Belgesi Nasıl Alınır?

 

Faydalı model nedir belgesini patent tescilinden ayıran farkı buluş basamağı içermemesidir. Buluş basamağı, inceleme raporunu düzenleme sırasında kilit öneme sahip kriterlerdir. Faydalı kriterlere uygun faydalı model nedir belgesi alabilmek için çoğu patent alma danışmanlık merkezi buluş sahiplerine gerekli danışmanlık hizmeti verirler. Kişi buluşuna faydalı model belgesi almaya karar verdiğinde başvuru dilekçesi, buluşla ilgili tarifname, buluşa ait teknik özellikler ve teknik çizimler, buluşun özeti gibi birtakım belgeler hazırlamaları gerekir. Faydalı model belgesi başvurusunu şahıs ya da tüzel kişilerin yapması gerekir. Başvuru sırasında mutlaka buluşun sahibi ya da sahipleri belirtilmelidir.