İsim Hakkı Nasıl Alınır

İsim hakkı nasıl alınır, ne gibi hukuki işlemler yapılmalıdır? Ticari alanda daha çok marka tescili adı ile bilinen isim hakkı nasıl alınır. Ticari kimlik yerine geçen marka tescili işlemi, şahıs ya da şirket adına, üretilen ürün veya verilen hizmetlere konulan isim ve logonun koruma altına alınmasıdır.

 

İsim hakkı nasıl alınır, süreç için gereken posedürler nelerdir?

 

İsim hakkı veya logo önceden başka firma ya da sahıslar tarafınıdan alınmış ise; kiralama işlemi yapılabidiği gibi devir işlemleri ile satın alma hakkıda bulunmaktadır. Aynı işlemler şahısların isim ve soyadları ile de ilgili olarak yapılabilmektedir.

 

İsim hakkı nasıl alınır, belirli bir süresi var mıdır?

 

Marka tescili sayesinde isimler ve logolar koruma alt alınabilmektedir. Bu işler 10 yıl da bir yenilenmek durumundadır. Bu sayede koşulsuz bir şekilde isim hakkı elde etmiş olmaktasınız. İsim hakkı nasıl alınır, gerek evraklar nelerdir;

 

-Öncelikle başvuru formu doldurmalıdır.
-Başvuru ücreti yatırılmalıdır.
-Belirlenen markanın örneği sunulmalıdır.
-Firma kaşesinin bulunduğu, firma yetkilisinin isim – soyisim ve imzasının bulunduğu bir vekaletname olmalıdır.