İstanbul Patent

Bir buluşun patent alabilmesi için var olan teknik bir soruna yeni bir çözüm getirmiş olması şarttır. Bu çözüm ile beraber patenti alınacak buluşun çoğaltılması ve sanayiye uyarlanabilir olması da gerekmektedir. Ülkemizde Ankara, İzmir ve İstanbul patent başvurusunu en çok yapan iller sıralamasında başta gelmektedir.

 

Dünya üzerinde var olan teknik bir sorunun çözümü için geliştirilmiş her türlü buluşun kullanılması, çoğaltılması ve çoğaltılarak satılması konularında mucidine sağlanılan olanaklara patent hakkı denmektedir. Patent hakkı alınabilmesi için buluşun uygulamasına geçilmiş olması gerekir. Fikir aşamasında kalmış olan buluşlar, patent hakkına başvuramazlar.

 

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

 

Patent almak için öncelikle Türk Patent Enstitüsü resmi internet sayfası üzerinden online başvuru yapılmalıdır. Sonrasında alınacak randevuya göre bulunulan ilde varsa patent başvuru bürosuna gerekli belgeler ile beraber gidilir. Örneğin; İstanbul patent başvurusu için önce internet sonra evrak teslimi yapılır.

 

Patent başvuruları, kişilerin iş yoğunluğu vb. sebepler ile verilecek vekaletnameler aracılığıyla Türk Patent Enstitüsü’ne yapılabilir. Bu vekaletnameleri sağlayan aracı kurumlar, örneğin İstanbul patent başvurusu için komisyon ücreti almaktadırlar. Verilen vekaletname ile aracı kurum, kişiler yerine patent enstitüsüne başvuruda bulunurlar. İstanbul patent başvurusu için İstanbul ilinde bulunan ulaşımı kolay aracı kurumlar tercih edilmelidir. Bu aracı kurumlar gerekli belgeleri kişilerin yerine hazırlayarak İstanbul patent ve marka tescili gibi birçok başvuruyu kişiler yerine yapmaktadırlar.