Marka İsim Hakkı

Marka isim hakkı için başvuru yapıldıktan sonra bir inceleme süresi vardır. İncelemeyi enstitü uzmanları yapar. İnceleme sonunda red sebepleri yoksa ilan ve tesciline karar verilir. İlan üç ay sürelidir. Bu süre zarfında herhangi bir itiraz olmaz veya haksız itiraz olursa Türk Patent Enstitüsü tarafından marka tescil edilir.

 

Marka isim hakkı veya hukuki tabirle marka tescili ticari hayatta işletmenin kimliği gibidir. Marka isim hakkı alındıktan sonra firmaya ait, firmanın ürettiği ürünler bu tescille korunur, dilenirse isim hakkı satılabilir, satın alınabilir, kiralanabilir. Kişi, on yılda bir yenileme yapmak koşuluyla bu hakkını dilerse süresiz olarak koruyabilir.

Marka İsim Hakkı Almak İçin Gereken Belgeler

-Marka sahibi tarafından doldurulacak olan marka başvuru formu (başvuru dilekçesi).
-Başvuru ücreti. Bu ücrete ek olarak her markanın sınıf sayısına göre bir başvuru harcı bulunmaktadır.
-Marka sahibi tarafından belirlenen bir marka örneği
-Firma kendisi başvuruyorsa imza sirküleri, firma kaşesi, eğer bir vekil vasıtasıyla başvuru yapıyorsa bir vekaletname eklemesi gerekir.