Marka Marka

Şirketler için marka, marka tescili oldukça önemli bir olgudur. Özellikle bilinen bir ürün veya hizmet sunan firmalar için marka marka tescili yapılması zorunlu bir prosedür haline gelmektedir. Ürün isim hakkının başkaları tarafından kullanılmaması adına marka marka tecil işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

 

İstenilen isim veya logolar, farklı şahıs ya da firmalar tarafından önceden alınmış ise, kiralama yoluna gidilebilmektedir. Karşılıklı anlaşma durumunda ise, alınan o marka marka tescili işlemleri devir elme yöntemi ile satılabilmektedir. 10 yıllık süreler zarfında yenileme işlemi yapıldığı sürece, süresiz olarak alınan isim hakkı kullanılabilmektedir.
 

İsim hakkı için yapılması gerekenler;

 

Alınmak istenen marka marka tescili işlemleri için öncelikli olarak, firma yetkilisi tarafına başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Başvura formuna ek olarak, istenilen marka örneği ile yine firma ve firma yetkilisine ait olan isim soy isim imza ve kaşenin bulunduğu bir vekâletname oluşturmalıdır. Noterden çıkarılması zorunlu değildir bu işlem için. Bütün bu evraklara ek olarak istenilen marka için belirlenen ücretin yatırılması gerekmektedir. İsme ve logoya göre belirlenen ücretler değişiklik göstermektedir.