Marka Nedir

Marka nedir sorusunun cevabını açıklayacak olursak kısaca, üretilen malın yada hizmetin bir başka firmanın ürettiği mal yada hizmetlerden ayıran harflere, işaretlere, veya logolara marka denir.

 

 

Bu şekiller işletmeyi tanıtan işletme sahibinin isim yada soy isimlerini belirleyen harfler olabileceği gibi anlamı olmayan kelimeler yada harflerden de oluşabilir. Bazı durumlarda hiç bir harf yada sayı kullanılmayıp çizimler kullanılabilir. Marka nedir sorusunu açıkladıktan, ticaret unvanı ile arsında ki farkları açıklayacak olursak

Marka nedir ve ticaret unvanından farkları sayılacak olursa, marka ve ticaret unvanları birbirinden farklı iki konu olup genellikle birbirine karıştırılır.

 

Ticaret unvanları, piyasadaki benzer işleri veya hizmetleri yapan firmaları birbirinden ayırmaya yarar.

 

Marka ise, ticaret unvanı alınan firmanın ürettiği mal veya hizmetin diğer firmaların ürettiği mal yada hizmetlerden ayırmaya yarar.

 

Marka tescilleri Türk Patent Enstitüsünde yapılır. İsim hakkı alma yada ticaret unvanı tescili ise vergi daireleri yada ticaret odaları tarafından yapılır. Marka nedir sorusu, firmanın mal yada yapılan hizmetin hangi firma tarafından yapıldığını gösterir. Alınan malın bir nevi garantisidir. Tüketiciler mal alırken bu garantiyi göz önünde tutarak tercih ederler. Piyasada bulunan firmalar da bu yönleri ile birbirleriyle yarışırlar. Marka nedir konusuna değindikten sonra yararlarına da değinmek gerekir. En önemli yararı diğer firmalarla ilgili karışıklıklar önlenir. Firmalar marka tescilleri yaptırarak kanunlar karşısında her türlü haklarını koruma altına alırlar. Kısacası marka nedir dendiğinde ürünü diğer ürünlerden ayıran işarettir diyebiliriz.

 

Marka Çeşitleri

 

-Ticaret markaları
-Garanti markalar
-Ortak markalar
-Hizmet markaları