Marka Sicili

Marka sicili aleniyet özelliği taşıdığından ilgili alanda tescil yaptıracak marka sahiplerini bu sicili incelemeye ve başkalarının haklarını ihlal etmeyecek şekilde girişimde bulunmaya sevk etmektedir.

 

Marka sicili marka tescil işlemlerinin yürütüldüğü Türk Patent Enstitüsü tarafından tutulan özel bir sicildir. İşletmeler bu sicile ürettikleri mal ve hizmetleri diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayacak markalarının belirlenmesi sonucu kayıt işlemini yaptırarak dâhil olabilirler. Marka sicili üzerine yapılan bu tescil sonucu işletmeler, ürettikleri mal ve hizmetlerin özgünlüğünü korur, markaya bağlanan hak ve yetkilerden yararlanır ve diğer işletmelerin bu haklarına yapacakları tecavüzleri engeller, doğan zararların karşılanması için hukuki imkânlar sunar.

 

Aleni Sicile Yapılan Tesciller İle Haklarını Güvence Altına Alın
Bununla birlikte marka sicili, sicile tescilli marka sahiplerinin haklarına yapılacak tecavüzlerin önlenmesi ya da tecavüz sonucu doğan zararların giderilmesi için de sorumluluk yükleyici bir işlev ihtiva etmektedir. Marka sicili üzerine yapılan tescil işlemleri ve buna bağlı olarak doğacak hukuki işlemler firmamız tarafından takip edilmekte ve takip işlemleri sistematik şekilde yürütülmektedir.