Patent Alma Şartları

Patent alma şartları içerisinde en çok dikkat edilen özellik, buluşun kamuya zarar veren bir parça veya hizmet içermemesidir. Buluşun yeni ve uygulanabilir olması patent için yeterli değildir. Sanayiye uyarlanabilecek şekilde tasarlanması da patent alma şartları arasında yer alır.

 

Mülkiyet haklarından biri olan patent hakkı, buluşların koruma altına alınması için verilen belge ile kazanılır. Sanayi sektörünün teknoloji ile birlikte ilerlemesi ile buluşların koruma altına alınması gündeme gelmiştir. Sanayileşme patent hakkının yasalaşmasına ön ayak olmuştur.

 

Patent Hakkının Avantajları Nelerdir?

 

Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi ile buluşlar neredeyse sınırsız denebilecek bir üretim gücüne ulaşmıştır. Bu buluşların sahibinden haber alınmadan kullanılması ve dağıtımının yapılması için patent hakkı doğmuştur. Patent belgesi ile buluş koruma altına alınmakta, asıl ürün desteklenmekte ve kopya üretimleri durdurulmaktadır. Buluş üzerinden yapılacak korsan yayın ve çalıntı ürünlerin de önüne geçilmektedir.

 

Patent Alma Şartları Nelerdir?

 

Günümüz buluş platformunda, her ülke kendi patent hakkını sağlamaktadır. Alınan patent belgeleri verilen ülke veya bölge sınırları içinde geçerli olmaktadır. Ülkemizde patent alma şartları Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenir. Bu kurumun belirttiği patent alma şartları dikkate alındığında yeni, tekniğin anlaşılması çözülebilir ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar patent hakları verilerek korunur.

 

Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları, edebiyat ve sanat eserleri, bilgisayar yazılımları gibi üretimler buluş kategorisi altında değerlendirilmedikleri için patent alma şartları içerisinde yer almamaktadır. Çeşitli bitki ve hayvan yetiştirme usulleri de buluş statüsünde değerlendirilemez.