Patent Belgesi

 

 

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvuru sonucunda alınmış olan ve üzerinde tarihin, saatin, dakikanın, saniyenin ve evrak giriş numarasının yer aldığı barkod onaylı olan belgeye patent belgesi denir.

 

Bir ürünün patentinin alınabilmesi için, hem Türkiye’de hem de Dünya’da açıklanmamış olan bir tekniğin sanayiye de uyarlanan bir şekli olması gerekmektedir. Geçmişte patent belgesi almış olan ürünün taklidi şeklinde yapılan başvurular Türk Patent Enstitüsünce onaylanmayarak reddedilmektedir. Bu nedenle uzman kişilerce başvuru işlemleri kontrol edilmelidir. Firma olarak patent belgesi başvuru sürecinde ve sonrasındaki işlemlerin takibinde, büyük bir özenle çalışarak ve araştırma yaparak, tescil sürecinizi kısaltmaktayız.

 

PATENT BELGESİ NASIL ALINIR?

 

Patenti alınacak ürünün özelliklerinin tam olarak anlatıldığı tarifname ve diğer gerekli belgeler sizin adınıza tarafımızca hazırlanır. Belgeden önce patent belgesi alınacak olan ürünün, daha önce patente konu olup olmadığı kapsamlı olarak araştırılır ve TPE tarafından reddedilmenin önüne geçilmeye çalışılır. Vereceğiniz vekaletname ile, firma üyemiz olan uzman kişi vekil tayin edilerek patent belgesi için sizin adınıza TPE’ne başvuruda bulunur. Başvuru sonucu, işlemi yapan vekilimize en az 1 yıl sonra bildirilir.