Patent İçin Gerekli Belgeler

 

Patent, buluş sahibine, buluşunu kullanabildiği ürününü satma, yayma, kiraya verme gibi kişisel haklar tanırken aynı zamanda bu buluşun sağlıklı, güvende ve güvenilerek tanıtılmasına olanak sağlayan bir unvandır.

 

Buluşun tanıtılmasından sonra bir yıl içinde tescili gerekir. Tescil için yetkili kurum Türk Patent Enstitüsüdür.

 

Başvuru esnasında bu kurum, patent için gerekli belgeler istenmektedir.

 

 

Patent İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 

Patent için gerekli belgeler şunlardır:

 

-Şahıs veya işletmeye ait başvuru dilekçesi.

 

-Tarifname. Bir nüsha patent korumasına alınacak buluşun unsurlarını kapsayan istemler. Buluş, ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Avantajları, hangi teknolojik yenilikler getirdiği vs…

 

-Bir nüsha istem veya istemlere atıf resimler.

 

-Buluşu anlatan özet ( 50 – 100 kelime)

 

-Vekaletname (Noter onayı gerekmez) ve buluş sahibine ait bilgiler.

 

Patent için gerekli belgeler hazırlanmadan patent işlemi tamamlanmamaktadır.

 

Patent için gerekli belgeler dışında bir de şartlar vardır. Örneğin, buluşun yeni olması gerekir. Var olan bir tekniğin aşılması ve bu buluşun sanayiye uygulanabilir olması gerekir. Enstitü aynı zamanda bunları da incelemektedir.