Patent Marka

 

 

Patent marka başvurusu için sizin adınıza gereken bütün işlemleri sizi yormadan biz hazırlıyoruz. Bütün evraklar ve belgeler hazırlanarak bütün araştırmalar yapılır ve size sadece evraklar imzalatılarak TPE’ne başvuruda bulunuyoruz.

 

Bir ürünü diğerlerinde ve kendine benzeyen diğer ürünlerden ayıran bütün ses, slogan, renk ve biçimler patent marka işlemi sonrasında verilen patent tescil belgesi ile koruma altına alınır. Patenti alınacak olan ürünün, daha önce Dünya’da ve Türkiye’de bilinmeyen ve sadece patenti almak isteyen sahibi tarafından bulunmuş olması sonucunda patent marka işlemi onaylanır. Bu özellikler taşınmadığı zaman patent işlemi Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanmaz. Bu nedenle bu işlemlerde uzman ve profesyonel bir firmadan destek alınması patent marka işlemlerinin onaylanması ve hızlanması açısından önemlidir. Patenti alınan ürün sahibinin haberi olmadan ürünün üretiminin ve satışının yapılamaması patent marka işleminin en önemli avantajıdır.

MARKA PATENT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işleminden sonra TPE, tüm belge ve evrakları inceleyerek, daha önce bu patentin kullanılıp kullanılmadığına bakıldıktan sonra uygun görülürse patent marka başvurusu onaylanarak vekilimize ve patent sahibine bilgi verilir.