Şirket İsim Tescil

Firmalar tarafından üretilen ürün veya hizmetler üzerinde kullanılan marka adlarının korunması şirket isim tescil işlemi ile yapılmaktadır. Özellikle hizmet işletmeleri olarak çalışan şirketler, şirket adları için şirket unvanlarının ilk ve ilk iki kelimesini şirket isim tescil ile koruma altına almaktadır.

 

Bu noktada şirket unvanı araştırıldıktan sonra tescile uygun bulunmalıdır. Yoksa tescil işlemi onaylanmaz. Genellikle şirketlerin markaları sayı, şekil, sözcük ve harflerden oluşmaktadır.

 

ŞİRKET İSİM TESCİLİ İÇİN İZLENMESİ GEREKEN ADIMLAR NELERDİR?

 

Şirket isim tescil işlemi için öncelikle uzman bir firmadan destek alınması işlemlerin hızı açısından önemlidir. Bu konuda firma olarak uzman ekiplerimizle daima hizmetinizdeyiz. Sizinle ilgili bütün şirket isim tescil işlemleriniz vekillerimiz tarafından takip edilmektedir. Başvuru için isim tescil başvuru formu şirket sahibi tarafından doldurulur. Tescili yapılacak markanın adedi ve sınıfına göre belirlenen ücret yatırılarak bu ücretin yatırıldığını gösteren dekont başvuru dosyasına eklenir. Tescili yapılacak olan markanın örneği ve vekilimize verilen vekâletname ile hazırlanan dosya şirket isim tescil işlemi için Türkiye Patent Enstitüsü’ne gönderilir. Yapılan araştırmalar sonucunda tescil bilgisi vekile gönderilir.