Tasarım Tescili

Bir ürünün dış görünüşünde bulunan çizgi, şekil, biçim, renk, doku ve malzeme türünden ürünün kendisine özel farklılıklar o ürünün tasarımını oluşturur. Tasarım insan duyuları ile algılanabilen estetik yönü kuvvetli bir endüstri sürecidir.

 

Tasarım günümüzde piyasadaki her ürün ve hizmette kendini göstermektedir. İçinde yaşanılan mekanlar, kullanılan mobilyalar ve endüstri ürünleri tasarımın bir parçasıdır.

 

Endüstriyel tasarım ise tasarlanan bir ürünün, sanayi sektöründe satılabilir olan ve en az maliyet ile üretilen sanayi ürünlerinin dış görünüşündeki tasarım sürecine denilir. Tüketicinin ihtiyacına yönelik olarak yapılması, kullanma kolaylığı ve fonksiyonel olması endüstriyel tasarımda aranan özelliklerin başında gelir.

 

Endüstriyel Tasarım Nasıl Korunur?

 

Üretilen veya uygulama aşamasına geçilen her endüstriyel tasarım ürünü, sahibinden izinsiz çoğaltılmaya veya haksız kullanıma maruz kalabilir. Bunun önüne geçmek için her ülke tasarım tescili vermektedir. Tasarım tescili, alındığı ülke sınırları içinde geçerlidir. Bu yüzden uluslararası bir tasarım tescili almak mümkün değildir.

 

Tasarım Tescili Nasıl Alınır?

 

Tasarım tescili Türkiye içinde alınacaksa, Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapılmalıdır. Tasarım tescili için ürünün yeni ve sanayiye uygulanabilir olması şarttır. Başvuru sırasında gerekli belgeler; tasarımı anlatan teknik döküman, vergi levhası ve ticari faaliyet belgesi (tüzel kişilerde), kimlik bilgileri ve varsa vekaletname.

 

Tasarım tescili 5 yıl süre ile geçerlidir. Tescil süresi 5 yıllık süreçler ile 25 yıla kadar yenilenebilir. 25 yılın sonunda tasarım hakkı kamuya devredilir.