Tescilli Marka

Tescilli marka tercihinin en önemli sebebi, şirketin diğer şirketlerden ayırt edilebilirliğini sağlamaktadır. Bu nedenle marka da ayırt edici bir marka olmalıdır. Yoksa tescilli marka sahibi olmak anlamsızdır.

 

Mal ve hizmet üreten bir işletmenin, ortaya koyduğu ürün veya hizmetini, diğer işletmelerin ürün ve hizmetlerinden ayrı tutmak adına belirlediği ve ona ait olan her türlü isme, slogana, şekle, sayıya ve işarete marka denir. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiş markalara da tescilli marka denir.

 

 

Marka tesciline yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü olduğu için başvuru buraya yapılmalıdır. Başvuru için ticari faaliyette bulunuyor olmak gerekir. Başvuru, ticari faaliyetin sahibi veya vekili aracılığıyla olabilir. Gereken evraklar online ortamda veya yüz yüze başvuru esnasında doldurulabilir.

 

Tescilli marka için şirket başvuru esnasında, vergi levhası fotokopisi, şirket imza sirküleri, varsa şirket logosu, vekille başvuru yapılıyorsa vekâletname. Şahıs başvurusu esnasında ise nüfus cüzdanı fotokopisi, varsa logo, vekaletname. Hem şirket hem şahıs başvurularında vekâletnamenin noter onaylı olması gerekmez.