İso 22000 Belgesi

 

 

İso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İnsanların temel ihtiyacı ve yaşam kaynağı olan gıda tüketimi aynı zamanda insan sağlığının en önemli çizgisi sayılmaktadır. İso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sağlıklı tüketimin güvencesidir. Sağlıklı yeme ve içme olmadan sağlıktan bahsetmek söz konusu olamaz.

 

 

 

İnsanoğlunun ihtiyacı olan hava (oksijen) , katı besin ve sıvı besin koşulsuz ve kuşkusuz olmaksızın yaşam olmadığı gibi bu ihtiyaçlarında temiz ve insan sağlığını tehdit etmemesi gerekmektedir. Binlerce insan çeşitli hastalıktan ölmekte ve binlerce çeşit hastalıklarla mücadele etmektedir. Bu hastalıkların kuşkusuz birçoğu sağlıksız beslenme ve sağlıksız ortamlardan (pis hava) yapılan solunumdan kaynaklanmaktadır. İso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ise üretilen ürünün standartlara uygunluğundan ham maddesine, katkı maddesine, üretimine, ürünün ambalajına, sevkiyatı hatta bulundurulacağı ortam koşuluna kadar birçok gerekli prosedürü ve bu konuda belgeleme işlemini sağlayan yönetim sistemidir. İso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Uluslar arası bir standart olduğu gibi bu yönetim sistemi olup bütün gıda sektörünü kapsamaktadır.

 

 

İso 22000 Belgesi nedir?

 

İso 22000 Belgesi nedir? Uluslararası Standartlar’ın İso 22000 ailesi gıda güvenliği yönetimini ele almaktadır. İso 22000 Belgesi nedir? Güvensiz gıdaların sonuçları ciddi olabilir ve İso’nun gıda güvenliği yönetim standartları, organizasyonların gıda güvenliği risklerini tanımlamasına ve kontrol etmesine yardımcı olur. Günümüzün gıda ürünlerinin birçoğu ulusal sınırları aşarak art arda küresel gıda tedarik zincirinin güvenliğini sağlamak için Uluslararası Standartlara ihtiyaç duyulmaktadır bu stadartlar neticesinde her hangi bir risk bulunmayan gıda firmalarının belli aşamalar sonucunda aldığı belgeye İso 22000 Belgesi denir. İso 22000 Belgesi nedir? Tüm insanların en önem verdiği uluslararası standartların başında gelen bir sistemdir. İso 22000 Belgesi alarak müşterilerin ve aracı firmaların tercih ettiği bir firma olmanızı sağlayan belgedir.

 

 

İso 22000 Belgesi nasıl alınır?

 

İso 22000 Belgesi nasıl alınır? İso 22000‘in tüm gerekliliklerini yerine getirme araçları iç ve / veya dış kaynaklar kullanılarak başarılabilir. İso 22000 Belgesi nasıl alınır? Amaçlanan kullanımlarına göre tüketici için güvenli olan ürünleri sağlamayı amaçlayan bir gıda güvenliği yönetim sistemini planlamak, uygulamak, işletmek, korumak ve güncellemek; İso 22000 Belgesi nasıl alınır? Yürürlükteki kanuni ve düzenleyici gıda güvenliği gerekliliklerine uygunluğunu göstermek İso 22000 Belgesi nasıl alınır? Müşteri memnuniyetini artırmak için, müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve değerlendirmek, gıda güvenliği ile ilgili karşılıklı mutabık kalınan müşteri şartlarına uygunluğunu göstermek, İso 22000 Belgesi nasıl alınır? Gıda güvenliği konularını tedarik zincirindeki tedarikçilerine, müşterilerine ve ilgili taraflarına etkili bir biçimde iletmek için, İso 22000 Belgesi nasıl alınır? Kuruluşun belirtilen gıda güvenliği politikasına uymasını sağlamak, İso 22000 Belgesi nasıl alınır? İlgili taraflarla ilgili bu uygunluğu göstermek İso 22000 Belgesi nasıl alınır? Gıda güvenliği yönetim sisteminin bir dış organizasyon tarafından sertifikalandırılmasını veya kayıt edilmesini istemek veya İso 22000‘e uygunluğun bir öz-değerlendirme veya kendi beyannamesi hazırlamak Son olarak İso 22000 belgesini yapılan denetim sonrası alınır.

 

 

İso 22000 Belgesi Faydaları

 

İso 22000 Belgesi Faydaları Gıda güvenliği risklerini kontrol etmek için uluslararası kabul görmüş, uyumlu bir standart İso 22000 Belgesi Faydaları Gıda tedarik zincirindeki tüm organizasyonlara uygulanmasına izin veren esneklik, böylece gıda güvenliği tehlikelerine yönelik işbirliğini teşvik eder

 

İso 22000 Belgesi Faydaları Gıda güvenliği ve kalite yönetimi şemalarının bir organizasyonda olası entegrasyonu (örn. İso 9001) İso 22000 Belgesi Faydaları Yönetim taahhüdü, tedarikçiler ve müşterilerle iletişim ve gıda güvenliği sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir çerçeve sağlar

 

İso 22000 Belgesi Faydaları Bir organizasyonun gıda güvenliği konusundaki taahhüdünü gösterir.

 

 

İso 22000 Belgesi kimler almalıdır?

 

İso 22000 Belgesi kimler almalıdır? Daha güçlü bir firma olmak ve yeni pazar fırsatlarına sahip olmak isteyen gıda firmaları almalıdır. İso 22000 Belgesi kimler almalıdır? İnsanlar tarafından artık şüpheli yaklaşılan hatta korkulan bir sektör haline gelen gıda sektöründe güven kazanmak isteyen firmaların alması gereken bir belgedir. İso 22000 Belgesi kimler almalıdır? Şirketlerin müşterilerine bir emniyet yönetim sistemine sahip olduklarını göstermelerini sağlıyor. Bu ürüne güven sağlar. Güvenli gıda ve gıda işlemcilerini talep eden müşteriler için bu giderek daha da önem kazanmaktadır.

 

 

 

İso 22000 Belgesi

 

İso 22000 Belgesi, bir gıda güvenliği yönetim sisteminin gerekliliklerini belirlediğini gösteren sertifikadır. İso 22000 Bir organizasyonun, gıda güvenliği risklerini kontrol etme yeteneğini göstermek için gıdanın güvenliğini sağlamak için yapması gerekenleri haritalar. Besin zincirindeki büyüklüğü veya konumu ne olursa olsun herhangi bir organizasyon tarafından kullanılabilir. İso 22000 Belgesi Dünya genelinde kabul gören gıda güvenliği belgesidir. İso 22000 Belgesi gıda zincirindeki bir organizasyonun, insan tüketimi sırasında gıdanın güvenli olduğunu gösteren bir belgedir.